Voor wie is deze tool? Komt mijn organisatie in aanmerking voor deze tool?

Deze tool is voor élke social profitonderneming, groot en klein, in heel België. Ze is echter niet in de eerste plaats bedoeld voor de gehele organisatie, maar beoogt de directie en de raad van bestuur te engageren om over hun werking te reflecteren.

Dit initiatief is een concreet evaluatieinstrument om over het bestuur van uw organisatie te reflecteren