Hoe is het rapport opgesteld?

Wanneer voldoende leden van de raad van bestuur en de directie de vragenlijst ingevuld hebben, kan het rapport worden opgesteld. Dit is een rapport op maat van uw organisatie. Op basis van de verschillende antwoorden van de leden van de raad van bestuur en directie wordt een interne analyse, een momentopname, gemaakt van uw bestuur. Ook extern wordt het resultaat van uw organisatie gepositioneerd t.o.v. van de resultaten van andere organisaties in de social profitsector.

Zowel uw persoonlijke antwoorden intern, als de resultaten van uw organisatie zijn volledig anoniem.

Dit initiatief is een concreet evaluatieinstrument om over het bestuur van uw organisatie te reflecteren