Lees hoe deze tool tot stand kwam

In 2010 werd een zelfevaluatie-instrument ontwikkeld door Dr. Jurgen Willems van de VUB, aan de faculteit Economic and Social Sciences & Solvay Business school. Deze tool werd in 2013 gebruikt om het goed bestuur te meten bij de leden van de ngo-federatie / ACODEV, de federaties van de ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking. Deze federaties stelden in 2015 de tool voor bij de Koning Boudewijnstichting met het doel deze beschikbaar te maken voor alle social profitsectoren.

In samenwerking met Verso en Unipso werd deze wetenschappelijk onderbouwde tool verder uitgewerkt op maat van de social profit. Verso en Unipso zijn intersectorale werkgeversorganisaties voor de socialprofitsector, respectievelijk in Vlaanderen en in Wallonië.

De tool werd vervolgens door IT-bureau Wijs, met een creatieve insteek, in een website gegoten.

“Goed bestuur” sluit aan bij het luik “maatschappelijk engagement” van de Koning Boudewijnstichting dat initiatieven van burgers en verenigingen versterkt en in kaart brengt. In hetzelfde luik werd Goededoelen.be ontwikkeld. De website die betrouwbare data aanbiedt over verenigingen en stichtingen in België.


Voor meer achtergrond literatuur:

Willems, J., Huybrechts, G., Jegers, M., Weijters, B., Vantilborgh, T., Bidee, J., & Pepermans, R. 2012. Nonprofit governance quality: Concept and measurement. Journal of Social Service Research. 38(4): 561-579. DOI: 10.1080/01488376.2012.703578 

Willems, J., 2016. Organizational crisis resistance: Examining leadership mental models of necessary practices to resist crises and the role of organizational context. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. Published online before print DOI: 10.1007/s11266-016-9753-9